Povodňový plán obce
541478 Zvole


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta omezující odtokové poměry v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Sezóna Kraj ORP Obec
9839 nepojmenovaný (402510001000) 0.100 0.100 Propustek u čp. 32 koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Zábřeh Zvole
9842 nepojmenovaný (402510001000) 0.200 0.200 Zatrubnění náhonu u čp. 59 nevyplněno celoročně Olomoucký kraj Zábřeh Zvole
9840 nepojmenovaný (402510001000) 0.400 0.400 Propustek - vjezd k čp. 236 koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Zábřeh Zvole
9838 nepojmenovaný (402510001000) 0.420 0.420 Propustek u čp. 35 koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Zábřeh Zvole
9837 nepojmenovaný (402510001200) 0.250 0.250 Most u Jednoty (obch.) koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Zábřeh Zvole
9836 nepojmenovaný (402510001200) 0.300 0.300 Silniční most I/44H - 011 koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Zábřeh Zvole
9834 nepojmenovaný (402510001200) 0.500 0.500 1. most u čp. 220 (křižovatka) koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Zábřeh Zvole
9835 nepojmenovaný (402510001200) 0.500 0.500 2. most u čp. 220 (křižovatka) koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Zábřeh Zvole
9833 nepojmenovaný (402510001200) 0.700 0.700 Most u čp. 166 koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Zábřeh Zvole
6075 nepojmenovaný (402510001200) 0.900 0.900 Most přes silnici III/31524 koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Zábřeh Zvole
14475 nepojmenovaný (402510001900) 0.300 0.300 Propustek u čp. 49 nevyplněno celoročně Olomoucký kraj Zábřeh Zvole

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3