Povodňový plán obce
541478 Zvole


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 10622
název Povodňový plán obce Zvole
web veřejné verze http://www.edpp.cz/dpp/zvole
příslušný VH úřad Městský úřad Zábřeh - Odbor správní - Oddělení žvotního prostředí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Zvole

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název ENVIPARTNER
adresa Vídeňská 55, 639 00 Brno - Štýřice
telefon 775571542

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor  
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace ENVIPARTNER, s. r. o.
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil  
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu MěU Zábřeh - Odbor správní - Oddělení ŽP
č.j. 2015/81/ZP-MUZB
datum vydání 14.01.2015
podpis Ing. Bc. Květoslava Hýblová

Stanovisko správce povodí

stanovisko Lesy ČR / Povodí Moravy
č.j. LCR957/006118/2014; PM63413/2014-219/Ju
datum vydání 05.01.2015
podpis Ing. Pavel Hopjan / Ing. Marek Viskot

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3