Povodňový plán obce
541478 Zvole


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyHlásné profily v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


P.č. Tok Poloha [ř.km] Lokalita Kat. Úsek platnosti SPA 1.SPA stav [cm] 1.SPA průtok [m3/s] 2.SPA stav [cm] 2.SPA průtok [m3/s] 3.SPA stav [cm] 3.SPA průtok [m3/s] Kraj ORP Obec
LES_C1 Loučka 5.050 Lesnice C 80 0.000 100 0.000 130 0.000 Olomoucký kraj Zábřeh Leština
ZVO_C1 Morava 205.750 Zvole - Morava C 210 0.000 260 0.000 310 0.000 Olomoucký kraj Zábřeh Zvole
POS_H1 Morava 215.000 Postřelmov (Morava) C 190 0.000 230 0.000 260 0.000 Olomoucký kraj Zábřeh Postřelmov
310 Morava 272.800 Moravičany A soutok s Moravskou Sázavou - Litovel 230 75.000 270 99.100 300 121.000 Olomoucký kraj Mohelnice Moravičany
309 Moravská Sázava 8.750 Lupěné A Hoštejn - ústí do Moravy 150 35.000 200 59.000 250 90.100 Olomoucký kraj Zábřeh Nemile
ZVO_C2 nepojmenovaný (402510001200) 0.850 Zvole - Zvolský potok C 65 0.000 75 0.000 90 0.000 Olomoucký kraj Zábřeh Zvole

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3