Povodňový plán obce
541478 Zvole


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta ohrožená bleskovou povodní v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Směr Kraj ORP Obec
8212 Pole SZ až S od intravilánu obce Splach ornice z polí nacházejících se severně až severozápadně od intravilánu obce. Podíl orné půdy > 95 %, sklon povodí KB 8,359 %, plocha KB 129,26 ha. JZ Olomoucký kraj Zábřeh Zvole
8210 Povodí bezejmenného vodního toku (IDVT 10202312) Přítok přívalových vod z polí a luk, splach ornice. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 11,921 %, podíl orné půdy činí 37,513 %. Plocha kritckého bodu 107,7 ha. Z Olomoucký kraj Zábřeh Zvole
8211 Povodí Zvolského potoka Přítok přívalových vod z polí a luk, splach ornice. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 13,251 %, podíl orné půdy činí 33,95 %. Plocha kritckého bodu 139,05 ha. ZJZ Olomoucký kraj Zábřeh Zvole

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3