Povodňový plán obce
571491 Hrochův Týnec


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyDopravní omezení v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název omezení Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km] Kraj ORP Obec
1316 Silnice č. 17 Za povodňové situace může dojít k zaplavení komunikace č. 17 v ulici Smetanova (ve směru na Čankovice), která se stane neprůjezdnou. Ležák (106400000100) 0.900 Pardubický kraj Chrudim Hrochův Týnec
1320 U soutoku Novohradky a Lažáku Uzavírka silnice při vybřežení toků Novohradka (105980000100) 7.250 Pardubický kraj Chrudim Hrochův Týnec
1319 Ul. Smetanova Uzavírka silnice při vybřežení toku Novohradka (105980000100) 8.250 Pardubický kraj Chrudim Hrochův Týnec

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3