Povodňový plán obce
571491 Hrochův Týnec


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyObjízdné trasy v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název objízdné trasy Popis objízdné trasy Kraj ORP Obec
147 Kolem ČOV V případě zaplavení silnice ve směru na Podbory je jako objízdná trasa vedena podél čistírny odpadních vod v Hrochově Týnci – Čankovice – Hrochův Týnec (po ul. Smetanova, silnice č. 17). V případě neprůjezdnosti silnice 17 platí obj. tr. č. 1 Pardubický kraj Chrudim Hrochův Týnec
146 Směrem na Čankovice Za povodňové situace může dojít k zaplavení komunikace č. 17 v ulici Smetanova (ve směru na Čankovice), která se stane neprůjezdnou. Objízdná trasa vede přes obec Čankovice – Psotnov – Blansko - Hrochův Týnec Pardubický kraj Chrudim Hrochův Týnec

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3