Povodňový plán obce
571491 Hrochův Týnec


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
Srážkoměr města Digitální povodňový plán http://www.edpp.cz/dpp/hrochuv-tynec 0.000 Kocman monitoring Pardubický kraj Chrudim Hrochův Týnec
Srážkoměr města Digitální povodňový plán http://www.edpp.cz/dpp/hrochuv-tynec 0.000 Kocman monitoring Pardubický kraj Chrudim Hrochův Týnec
Hladinoměrné čidlo profilu Blížnovice (Novohradka) Digitální povodňový plán http://www.edpp.cz/dpp/hrochuv-tynec Novohradka 0.000 Kocman monitoring Pardubický kraj Chrudim Hrochův Týnec
Silniční most přes Novohradku v ul. Smetanova Digitální povodňový plán http://www.edpp.cz/dpp/hrochuv-tynec Novohradka 8.200 Ivana Černá Pardubický kraj Chrudim Hrochův Týnec
Betonový most - ul. Smetanova, č. 17-034 Digitální povodňový plán http://www.edpp.cz/dpp/hrochuv-tynec Ležák 0.900 Ivana Černá Pardubický kraj Chrudim Hrochův Týnec
Železniční most Digitální povodňový plán http://www.edpp.cz/dpp/hrochuv-tynec Novohradka 7.000 Ivana Černá Pardubický kraj Chrudim Hrochův Týnec
Vodočetná lať se nachází na pravém břehu toku Ležák v centru města Digitální povodňový plán http://www.edpp.cz/dpp/hrochuv-tynec Ležák 0.000 Ing. Petr Schejbal 14.08.2014 Pardubický kraj Chrudim Hrochův Týnec

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3