Povodňový plán obce
588661 Lechotice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 10604
název Povodňový plán obce Lechotice
web veřejné verze http://www.edpp.cz/dpp/lechotice
příslušný VH úřad Městský úřad Holešov - Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad obce Lechotice

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad obce Lechotice
adresa Lechotice 100, 76852, Míškovice u Holešova
telefon 573 388 623

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor  
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace ENVIPARTNER, s. r. o.
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Zastupitelstvo obce Lechotice
zodpovědná osoba Ing. Petr Maňásek
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Holešov, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
č.j. HOL-770/3993/2013/ŽP/Ve
datum vydání 26.03.2013
podpis Ing. Hana Vedrová

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy, s. p. / Lesy ČR, s. p.
č.j. PM001374/2013-219/To / LCR957/000084/2013
datum vydání 06.02.2013
podpis Ing. Marek Viskot / Ing. Pavel Pernica

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3