Povodňový plán obce
592005 Uherské Hradiště


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy




Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 10415
název Digitální povodňový plán města Uherské Hradiště
web veřejné verze http://uh.povodnoveplany.cz
příslušný VH úřad Povodí Moravy, s.p. Brno
úřad - povodňový orgán mimo povodeň MěÚ Uherské Hradiště, odbor ŽP

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Městský úřad Uherské Hradiště
adresa Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště
telefon 572525111

1. vydání povodňového plánu

datum vydání 11.09.2003
č.j. 396/27 ze dne 20.1. 2004
autor odbor ŽP MěÚ Uh. Hradiště
adresa autora Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Crisis Consulting s.r.o
zpracovatel digitální verze Crisis Consulting s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Rada města Uherské Hradiště na svém zasedání č. 396/27
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení 20.01.2004

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Uherské Hradiště, odbor životního prostředí
č.j. MUUH-OŽP/73361/2012/SchE
datum vydání 22.11.2012
podpis Ing. Květoslav Fryšták

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy, s.p., Brno
č.j. PMO51790/2012-219/Pr
datum vydání 04.10.2012
podpis Ing.M.Viskot - vedoucí útvaru VH dispečinku PMO





správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3