Povodňový plán obce
559211 Město Touškov


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyVodní nádrže v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Id.DIBAVOD Název Kat. Povodí Tok Poloha [ř.km] Vlastník Provozovatel Plocha [ha] Kraj ORP Obec
110011830014 Rybník v Kůští IV nepojmenovaný (130940003500) (130940003500) 1.800 Město Město Touškov Český rybářský svaz, místní organizace Město Touškov 0.015 Plzeňský kraj Nýřany Město Touškov
110011800003 Rybník ve městě Město Touškov IV () 0.000 Český Rybářský Svaz Český rybářský svaz, místní organizace Město Touškov 2.180 Plzeňský kraj Nýřany Město Touškov

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3