Povodňový plán obce
559211 Město Touškov


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
Mže: Silnice napříč inundací - pohled od vody; obec Město Touškov (k.ú. Město Touškov) Zvláštní povodeň na VD Klíčava (2005) ,Povodí Vltavy Mže 0.000 Hydrosoft Veleslavín s.r.o., Ing. Ivan Blažek 06.10.2005 Plzeňský kraj Nýřany Město Touškov
Mže: Silniční most - pohled z pravého břehu; obec Město Touškov (k.ú. Město Touškov) Zvláštní povodeň na VD Klíčava (2005) ,Povodí Vltavy Mže 0.000 Hydrosoft Veleslavín s.r.o., Ing. Ivan Blažek 06.10.2005 Plzeňský kraj Nýřany Město Touškov
Mže: Silnice napříč inundací - pohled z pravého břehu; obec Město Touškov (k.ú. Město Touškov) Zvláštní povodeň na VD Klíčava (2005) ,Povodí Vltavy Mže 0.000 Hydrosoft Veleslavín s.r.o., Ing. Ivan Blažek 06.10.2005 Plzeňský kraj Nýřany Město Touškov
Mže: Silniční most - pohled z levého břehu; obec Město Touškov (k.ú. Město Touškov) Zvláštní povodeň na VD Klíčava (2005) ,Povodí Vltavy Mže 0.000 Hydrosoft Veleslavín s.r.o., Ing. Ivan Blažek 06.10.2005 Plzeňský kraj Nýřany Město Touškov
Silniční most mezi Kozolupy a Městem Touškov Mže 15.000 ENVIPARTNER, s.r.o. 22.04.2013 Plzeňský kraj Nýřany Město Touškov
Místo hlásného profilu kategorie C (Město Touškov, Náhon - IDVT:10279382) nepojmenovaný (130910000400) 0.582 ENVIPARTNER, s. r. o. Plzeňský kraj Nýřany Město Touškov
0.000 Plzeňský kraj Nýřany Město Touškov
HP Město Touškov (Náhon - IDVT: 10279382) 0.000 Plzeňský kraj Nýřany Město Touškov
Vodočetná lať HP Město Touškov (Náhon - IDVT: 10279382) s vyznačenými SPA 0.000 Plzeňský kraj Nýřany Město Touškov

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3