Povodňový plán obce
592412 Nedakonice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 10043
název Obec Nedakonice
web veřejné verze http://ne.povodnoveplany.cz
příslušný VH úřad MÚ Uherské Hradiště, Odbor životního prostředí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň  

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Nedakonice
adresa Nedakonice 33
telefon 572 593 815

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor Ing. Zdeněk Otrusina
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Crisis Consulting s.r.o.
zpracovatel digitální verze Crisis Consulting s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Zastupitelstvo obce Nedakonice
zodpovědná osoba Klečka Jaromír, starosta
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu MÚ Uherské Hradiště, Odbor životního prostředí
č.j. MUUH-OŽP/91304/2013/SchE
datum vydání 04.12.2013
podpis  

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy, s.p., Lesy ČR, s.p.
č.j. PM053230/2013-219/To, LCR957/005460/2013
datum vydání 25.11.2013
podpis  

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3