Povodňový plán obce
549584 Mirotice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 10014
název Město Mirotice
web veřejné verze http://www.edpp.cz/dpp/mirotice
příslušný VH úřad Městský úřad Písek - Odbor životního prostředí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Městský úřad Mirotice

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Městský úřad Mirotice
adresa Náměstí Mikoláše Alše 18, 398 01 Mirotice
telefon 382 229 101

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor  
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace ENVIPARTNER, s.r.o.
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Zastupitelstvo města
zodpovědná osoba Starosta města
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Písek - Odbor životního prostředí
č.j. ZP01/2015/11771/3/LH
datum vydání 07.04.2015
podpis Ing. Miloslav Šatra

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik
č.j. 13251/2015-122
datum vydání 12.03.2015
podpis Ing. Jiří Baloun

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3